Dr. Roxane Oberbrunner V
2014-02-17

HTML

Man kan beskriva HTML-koder som en sorts språk. Språket säger till programmen hur de ska bete sig. Tim Berners-Lee är uppfinnaren bakom kodspråket och det har sannerligen revolutionerat internetvärlden.

HTMLHTML-koden gör det möjligt för användaren att märka upp en sidas olika delar. På så sätt kan man alltså dela upp en webbsida och det är den koden som säger till exempel var en bild ska befinna sig på webbsidan.

World wide web eller, som det kallas i folkmun, nätet använder sig av HTML vilket betyder att sidorna är uppbyggda av miljontals olika koder som är det som utgör internet.

Skaparen Tim Berners-Lees tanke med HTML var att finna en lösning på de problem som fanns inom kodvärlden. Många olika ordbehandlingsprogram har kodningen i själva filen. Det fanns ett problem med detta och det var det problemet som Tim Berners-Lee ville lösa. När man sedan tar den texten och skickar över den till ett annat program via till exempel ett nätverk kan det vara möjligt att det trillar bort information och att det andra programmet inte klarar av att visa upp texten så som den såg ut när den skapades. När det kommer till HTML-kodning så finns det anvisningar som styr layouten direkt i texten. På så sätt följer dessa anvisningar alltid med texten vilket löser stora delar av formateringsproblemet som kan uppstå.

Man kan förklara HTML med att det är ett språk och för att förstå det behöver vi en tolk. Tolken i det här fallet är en webbläsare. Exempel på webbläsare är Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Med hjälp av dessa webbläsare kan vi alltså förstå språket och resultatet är den webbsida som du läser den här texten på!

Något som gjort HTML så pass stort och känt är det faktum att HTML har en så kallad öppen källkod. Det här betyder att det är fritt för vem som helst att använda sig av html-koden för att bygga upp sina egna hemsidor. Eftersom att källkoden är öppen behöver inte heller de som använder sig av den betala pengar till skaparen.

Klart är att HTML är ett språk som nästan alla använder sig av dagligen och utan det skulle internet sannerligen se annorlunda ut. Frågan är om HTML någon gång kommer att bytas ut mot ett annat kodspråk som klarar av att göra saker som inte HTML klarar. Det kodspråket kanske också är enklare att skriva än HTML som de flesta som inte har tillräckliga kunskaper tycker är väldigt svårt.

Categories: Internet