Dr. Roxane Oberbrunner V
2021-11-09

Fördelar med ett visitkort

Har visitkortet spelat ut sin roll i dessa digitala tider? Vissa påstår det, men många tycker annorlunda. Det vanliga idag är att använda mobilen för att förmedla sina kontaktuppgifter. Man skickar ett mail eller ringer ett samtal till den man träffar för att denne framöver ska kunna kontakta en tillbaka. Detta är dock rätt långt ifrån fail safe. Titta i din egen telefon och se hur många kontakter du har döpt till ”Mässa X”, eller ”Peter Göteborg”. Det är inte särskilt talande och du kommer knappast ringa upp dem för att se vem det egentligen är.

Kraften i ett visitkort

Den som är avvikande är alltid den man kommer ihåg. På både gott och ont. Att göra ett gott första intryck är en sak. Men det du är ute efter är en längre relation. Att bryta av mot mängden och faktiskt kunna överlämna ett snyggt och genomarbetar visitkort är ett mycket bra sätt att stå ut på. Det behöver inte heller kosta särskilt mycket. Välj något representativt och tryck upp ett par hundra kort som du tar med dig i sammanhang där du träffar andra människor. Det kan vara ett kundmöte eller ett seminarium. Lämna sedan ut det till så många du kan och mät hur många kontakter det ger.

Categories: Företagande, Tips