Dr. Roxane Oberbrunner V
2021-07-10

Få hjälp med att granska ditt företags texter

Digitala kommunikation har lett till att det uppstått ett specifikt nätspråk som skiljer sig något från skriftspråkets standardnormer. Till exempel är ord ibland stavade annorlunda. Dessutom är förkortningar och tecken använda i större utsträckning. Det beror på att det skrivna nätspråket är mer likt det talade språket. Samtidigt har tekniken faktiskt utvecklat snabbare än språkbruket. Därför har nätspråket i mindre utsträckning påverkat standardspråket. Samma regler som fanns för det skrivna språket förr gäller i stor utsträckning fortfarande. Så om du kommunicerar mycket via digitala medier kan det påverka din förmåga att skriva korrekta texter.

Rättstavningsprogram

Tyvärr går det inte att förlita sig på tekniken fullt ut när det gäller att skriva korrekt. Även om det flesta program har rättstavningsfunktioner är det ändå många saker som slinker igenom. Till exempel kan särskrivna ord vara korrekta enligt stavningshjälpen men ändå helt fel i sammanhanget, vilket kan bidra till stor förvirring. En del tidningar har till exempel i sin besparingsiver inte nyanställt korrekturläsare utan istället förlitat sig på rättstavningsprogram, vilket ibland fått dråpliga konsekvenser. Så för att ditt företags texter ska bli korrekta är det en bra idé att anlita professionell hjälp.

Categories: Internet