Dr. Roxane Oberbrunner V
2022-10-06

Digitala lösningar inom virkesindustrin

Ända sedan industrialiseringen satte fart i Sverige har trävarumarknaden varit stor i vårt land. Mycket har hänt sedan stora timmerstockar blev fraktat nedför forsarna för att sedan bli transporterade till Storbritannien.

Men du kan fortfarande se rester av denna tid i form av de gamla brukssamhällena. De här samhällena uppstod längs med de större vattendragen i vårt avlånga land. Än i dag är vår trävaruexport viktig. För tillfället är det faktiskt bara USA och Kanada som exporterar mer sågade trävaror än Sverige.

Digital mätning av hållfasthet och fuktkvot

Den tekniska utvecklingen inom trävaruindustrin går snabbt framåt. Idag kan du till exempel säkerställa fukt och hållfasthet på en planka med hjälp av produkter som använder sig av digital mätning.

Genom att använda maskinell hållfasthetssortering kan du snabbt sortera ditt virke. Det går också snabbt att kategorisera virket enligt de vedertagna kvalitetsklasserna som gäller på marknaden. Du kan mäta bland annat hållfasthet, styvhet, densitet och fuktkvot.

Ett företag som är ledande inom med digitala lösningar inom virkesindustrin är Dynalyse. Företaget blev grundat redan 1977 och har kunder över hela Sverige.

Även om trävarumarknaden har utvecklats extremt mycket sedan industrialisering är det tydligt att Sverige har lyckats behålla en ledande position inom trävaruindustrin.

Categories: Företagande, Tips